‘t Waar 7 mei 2019

Beste liefhebber van de kunsten,

Graag informeer ik u over de de stand van zaken in mijn nieuwe atelier.

Sinds een jaar staat het landschap minder centraal in mijn werk. Het is niet dat het landschap mij tegenstaat, in tegendeel, maar in deze werkfase staat het in dienst van een project, voortkomend uit mijn verblijf in de schaftkeet aan de rand van het zogenoemde ‘Ambonezenbosje’. Daar verbleef ik regelmatig om inspiratie op te doen.

Maakte ik eerst foto’s, tekeningen en schilderijen van de polder en kwelders, eind 2018 met de start van mijn eerste bosportretten, klopte het verleden aan.

Ik wist dat de plek vol geschiedenis zat en wilde me erin verdiepen. Gaandeweg ontstond het plan een portrettenserie van oud bewoners te maken en om hun gedeeld verleden in het Woonoord een gezicht te geven.

Inmiddels zijn er al een aantal portretten gemaakt en ben ik aan het 14e paneel bezig waarop het verleden verbeeld wordt. Ook werk ik nu samen met Marjan Brouwers die de verhalen optekent als wij samen op huisbezoek zijn of met de oud bewoners door het bos lopen. Eind 2020 wordt het werk geëxposeerd in Galerie Bo Lumen, voorheen Galerie Waalkens in Finsterwolde en daar vindt ook de  boekpresentatie plaats.

U kunt van dit project kennis nemen tijdens de maandelijkse open atelier middag, onderdeel van het Rondje Midden-Groningen.

Elke tweede zaterdag van de maand stel ik mijn atelier open van 13 tot 16 uur. Dan kunt u kennis nemen van dit project, maar er is ook ander werk te zien.

In het kader van dit rondje Midden-Groningen schilder ik maandelijks een paneeltje van een markante of juist onbekende plek in deze streek. De maand mei is dit een gezicht op de vijver met beeld op het landgoed Fraylemaborg (nog niet voltooid). Het paneeltje is te koop.

Voor meer informatie over dit Rondje Midden Groningen verwijs ik u graag naar de onderstaande websites, of de Uitkrant.

https://ontdekmiddengroningen.nl
https://middengroningen.groningen.nl

Wees welkom in mijn atelier aan de Hoofdweg 88 in Slochteren, tussen de Fraylemaborg en de kerk.

Een vriendelijke groet,

Maike van der Kooij