---

Beste liefhebber van de kunsten,

Middels deze brief hoop ik - nu en in de toekomst – mijn ontwikkeling als schilder te kunnen en mogen delen. Een ontwikkeling die zich in de eerste plaats laat zien in mijn meest recente werken.

Lichtmomenten

Afgelopen jaar was ik voor de tweede keer als Artist in Residence een maand aan het werk in een 19de eeuwse fortwachterswoning bij Culemborg. De buitendijks gelegen woning is een onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie ' Werk aan het Spoel' genaamd. Een maand om te experimenteren met bekende en onbekende materialen! Een maand slapen, eten en werken in 1 ruimte, juist achter de dijk met het zicht op een munitiedepot en een bunker. Juist daartussen glinstert de Lek.

In de fortwachterswoning ontstond een serie inktschilderijen. De oude wilgen. Een verbeelding met kwast en inkt voor dat waarvoor mij de woorden ontbreken.

‘Wat mij precies raakte in die wilgen? Ik weet het niet. Ze staan daar. Houden stand in de uiterwaarden.’

Naast ‘De oude wilgen’ werkte ik aan 'Lichtmomenten' boven de Lek. Momenten van licht geschilderd op oude plankjes, hier en daar behandeld met krijt en inkt. Enkele van bovengenoemde werken zijn binnenkort te zien aan de Lage der A 17 in Groningen, tijdens de manifestatie Winterwelvaart van 18 t/m 20 december 2015.

Werken uit de schaftkeet

Aan de uiterste rand van Noord-Nederland staat mijn keet. Een oude schaftkeet. Ver van stad en mensen vind ik hier letterlijk en figuurlijk ruimte. Te midden van de begrensde polder ervaar ik de ruimte van het landschap. Ruimte om te lopen. Ruimte om te denken. 

'De stilte. Het alleen-zijn. Het landschap. In en om de schaftkeet kan ik me ongestoord en wanneer en hoe lang ik wil verstaan met het het landschap in het Noorden'.     

Een vertaling van de werken uit de schaftkeet zijn t/m 24 januari te zien op de tentoonstelling ‘Klein maar fijn’ van galerie Zofier in het Museum van Hindelopen. ‘Klein maar fijn’ toont het werk van een grote groep kunstenaars. De werken variëren klein tot middelgroot, Zo ook de prijs van de werken (niet boven de 2000 euro).

Tot slot.U bent van harte welkom komend weekend tijdens de Winterwelvaart op de Lage der A 17.

Een vriendelijke groet,

Maike van der Kooij

zie ook mijn website