Biografie

English

Maike van der Kooij (1951 – Den Haag )

Opleiding: Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten in Den Haag.
Werkte een aantal jaren als tekendocent in het voortgezet onderwijs en is vanaf 1983 schilder.

In 1987 kwam ik in de provincie Groningen te wonen en werd gegrepen door het wijde imponerende landschap. Mijn Groningse doeken kun je beschouwen als portretten van een monumentaal land. Ze ontstaan aan de hand van schetsen en foto’s die ik buiten maak en die ik later in mijn atelier vertaal. In mijn huidige werk combineer ik voor mij belangrijke elementen tot een landschapscompositie. Daarbij komt het werk verder af te staan van het traditionele landschap, maar dichterbij datgene waar het mij om gaat: de beleving van een landschap en het zoeken naar het wezen daarvan.